Oroszország hírei

Gyalogos aluljáróba hajtott egy busz Moszkvában, többen meghaltak

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 25 äåêàáðÿ 2017. Íà ìåñòå ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ðåéñîâîãî àâòîáóñà ó ñòàíöèè ìåòðî "Ñëàâÿíñêèé áóëüâàð".  ðåçóëüòàòå ñúåçäà àâòîáóñà â ïîäçåìíûé ïåðåõîä ïîãèáëè ëþäè. Ìèõàèë Ïî÷óåâ/ÒÀÑÑ
89

Értesülj a legfrissebb hírekről azonnal!

Legkevesebb öten életüket vesztették, tizenöten pedig megsérültek, amikor egy autóbusz felszaladt a járdára, majd onnan lehajtott egy metróállomás gyalogos aluljárójába hétfőn Moszkvában.

- Hirdetés -

A TASZSZ belügyi forrásra hivatkozva azt jelentette, hogy a hatóságok kizárták a szándékosság és a terrorakció lehetőségét.

A Szlavjanszkij bulvar nyugat-moszkvai metrómegállónál balesetet szenvedett busz a városi közlekedési vállalat menetrend szerinti járata volt. Az orosz fővárosban hétfőn sűrű hóesés rontotta az út- és a látási viszonyokat.

- Hirdetés -

Az előzetes vizsgálatok szerint az autóbusz vezetője józan volt. A hatóságok több lehetőséget vizsgálnak, de az első feltételezés szerint a baleset a jármű műszaki hibája miatt következett be. MTI

Pulóverek

- Hirdetés -

Értesülj a legfrissebb hírekről azonnal!

Ez is érdekelhet