Írjon nekünk

Két bankár

Közzétéve

-

Két utcai tabló, rajta bankárok képeivel. Mindkettő milliárdos, mindkettő zsidó.

MINDKETTŐ BELEÁRTOTTA MAGÁT A POLITIKÁBA. Ám – a liberális felfogás szerint – a képüket nem lett volna szabad kitenni a tablóra. Mert hogy ez alkalmas antiszemita érzelmek keltésére.

Tehát, mondom, beleártották magukat a politikába. MIT IS MOND A TÖRVÉNY A KÖZSZEREPLŐK MAGÁNÉLETÉNEK VÉDELMÉRŐL? A törvény azt mondja ki a közszereplőkről, hogy AZ Ő MAGÁNÉLETÜK, értelemszerűen, NEM ANNYIRA SZENT, MINT A KÖZRENDŰ EMBEREKÉ. Akiknek tilos a fotóit – az ő kifejezett hozzájárulásuk nélkül – közzétenni. Akiknek tilos a személyi adatait – az ő kifejezett hozzájárulásuk nélkül – közzétenni.

A Kijevben regnáló, az egész „művelt világ” által támogatott tömeggyilkos, nyakig véres, háborús bűnös, hóhér banda – annak is a titkosszolgálata – közzétette eddig már legalább százezer állampolgár (ukránok és ukrajnaiak, kelet-ukrajnaiak, oroszok, de egyéb külföldieknek is) a személyi adatait „Mirotvorec” („Béketeremtő”) nevű spicliportálján. Ez csupán – külföldiek esetében – csupán jobb esetben jelenti az Ukrajnából való kitiltásuk felé tett első lépést. Mások esetében ez igazi feljelentés: háttéranyag ahhoz, ha az illető az SZBU-nak nevezett ukrán gestapó karmai közé kerülvén, megfelelő „fizikai megdolgozást” követően az ukrán bíróság elé kerül, amely súlyos ítéletet szab ki rá. Megint mások esetében ez „felhívás táncra”: Olesz Buzina ellenzéki költőt mindjárt másnap, hogy adatait a „Mirotvorec” közzétette, a nyílt utcán lelőtték (a gyilkosokat pedig szabadlábra helyezték).

Ezt a tömeggyilkos rezsimet – sokan mások mellett – az a milliárdos bankár is segítette a hatalomba emelni, aki ábrázatának közzététele nyomán oly jajveszékelés tört ki.

De, rendben. Az ő arcképét politikai ellenfelei – a magyar kormány – tetette ki.

Itt van azonban a másik mákvirág. OCSMÁNY, TENYÉRBE MÁSZÓ ÁBRÁZATÁT Ő MAGA TETTE KI, KÖZSZEMLÉRE. (Amikor még azt hihette, hogy mindörökre övé a világ.)

„Kedvező ajánlat. 10.000 DOLLÁR A MUSZKÁÉRT” Igor Kolomojszkij ukrán milliárdos

Ez az a szörnyeteg, aki esetében a külcsín tökéletesen egybevág a belső tartalommal (noha nem jó, ha embereket kinézetük – és például nemzeti-etnikai hovatartozásuk szerint ítélnek meg).

A zsidó Igor Kolomojszkijról sem tudni, hogy roppant vagyonát mikor kezdte összeszedni (hírek szerint még a szovjet időkben, afféle pitiáner gazdasági bűnözőként).

Miközben mi az egyik év május 15-től a következő év május 9-ig azt halljuk az élet különböző meneteitől, hogy a fasizmus szörnyűségének soha nem szabad megismétlődnie (én is ezt vallom, ezért is küzdök, többek között itt, a világhálón) – egyes zsidók, például Ukrajnában összeadták magukat a fasizmussal.

Összeadta magát a félzsidó Porosenkó bábelnök. Az a bizonyos, aki szerint „a Donbassz gyermekeinek mindörökre a pincében kell majd kuksolniuk, mert ez biztosítja a mi győzelmünket”. Aki a hadsereg főparancsnokaként kiadja a parancsot a békés lakótelepek, óvodák, iskolák, kórházak lövetésére – másfelől pedig politikai ellenfeleinek (többek között Putyin elnöknek is) az elrablására, meggyilkolására.

Félzsidó a „gázhercegnő” Julija Tyimosenkó, aki atombombával lövetné szét az oroszokat.

Echte zsidó Arszenyij Jacenyuk, korábbi miniszterelnök. Ez a nyápic, kákabélű, szigorú professzoros kinézetű kis senkiházi a 90-es években ott harcolt a csecsen terroristák között, ahol – szemtanúk sorának vallomásai szerint – személyesen vett részt fogságba esett orosz katonák megkínzásában, kivégzésében. (Melyik állam katonáinak is köszönhető, elsősorban, hogy kiszabadultak a koncentrációs táborok foglyai?) Majd, immár Ukrajna „miniszterelnökeként” „alacsonyabb rendű fajnak” minősítette a Donbassz lakóit.

HONNAN IS OLYAN ISMERŐS EZ A KIFEJEZÉS: „ALACSONYABB RENDŰ FAJ”, „UNTERMENSCH”, „НЕДОЧЕЛОВЕКИ»? Ja, megvan! A ZSIDÓK ELLEN MEGHOZOTT, HÍRHEDT, 1935-ÖS NÜRNBERGI TÖRVÉNYBŐL.

Az 1942. januári wannsee-i konferencia határozatából („Endlösung”, „végső megoldás” – az európai zsidóság teljes kiirtásának megkezdése. Ami 1942-ben meg is indult. Ugyanabban az évben, amikor Ukrajnában létrehozták a – többek között a zsidók vérében is, már addig is, alaposan megfürdött – un. „Ukrán Felkelő Hadsereget”. Mely nap – október 14 – a félzsidó elnök rendeletére, ma az ukrán fegyveres erők napja. Akinek rendeletére ma Ukrajna nemzeti hősei azok a fasiszták is, akik 1941 szeptemberében több tízezer zsidót mészároltak le a nemrég elfoglalt Kijev külterületén, Bábij Járban. )

De térjünk vissza a mi „Bényánkhoz” (így ismerik Dnyepropetrovszk – hajdan legalábbis – mindenható urát Igor Kolomojszkijt).

Bénya még jóval a puccs előtt alapítói között volt annak a Jobb Szektornak, amelyik mostanra Ukrajna legnagyobb fasiszta ernyőszervezetévé vált. Annak idején a „Majdan” rohamosztagosaiként híresültek el.

Ők voltak az élcsapat, ők rohamozták az első sorokban a „Berkut” nevű készenléti egység rendőreit, dobálták őket kövekkel, petárdákkal, Molotov-koktélokkal és egyéb éghető anyagokkal. Ők ráncigálták ki a rendőr sorfalból azokat, akiket megfoghattak. Egy részüket ott helyben vertek félig, vagy egészen holttá. Másokat a Majdan nevű főtérre hurcoltak, és ott, az őrjöngő tömeg szeme láttára, tették velük ugyanezt. Ők hurcolták a felkelők kínzókamráiba az elfogottakat. Ők verték véresre, kergették szét azon kijevieket, akik nemtetszésüknek próbáltak hangot adni. ÉS AZ Ő ZÁSZLAJUK LETT A HAJDANI „UKRÁN FELKELŐ HADSEREG” VÖRÖS-FEKETE LOBOGÓJA. Amelyik, afféle második nemzeti zászlóként, ott lobog ma mindenütt Ukrajnában, a kék-sárga hivatalossal együtt. (És, bizony, Szigetvári Viktor! Miközben maga Putyin ellen őrjöngött, ukrán vendégszereplői – A „BALOLDALI PÁRT” TÜNTETÉSÉN – OTT LOBOGTATTÁK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS UKRÁN NÁCI SEGÉDCSAPATOK LOBOGÓJÁT! Gratulálok!)

Bemutatom tehát Igor Kolomojszkijt – Bényát –, A FASISZTA JOBB SZEKTOR EGYIK ALAPÍTÓJÁT és (vagyonánál fogva) főszponzorát, SAJÁT DICSEKVÉSE SZERINT: ZSIDÓFASISZTÁT:

Igor Kolomojszkij

Ha tehát ránézek arra a förtelmes ábrázatára ott a tablón (amin egyébként – Schwarz Györggyel ellentétben – „rajta van az egész hitközség”), nem kell képzelegnem. Nem akkor fog bennem feltámadni az antiszemitizmus érzése. Ha visszafogva undoromat és felháborodásomat, rátekintek, már eleve tudom, kit fogok ott látni.

Azt a „zsidófasisztát” fogom látni, aki a saját pénzén – másoktól összeharácsolt milliárdjaiból – FASISZTA KÜLÖNÍTMÉNYES OSZTAGOKAT SZERELT FEL, hogy vérbe fojtsa Kelet- és Dél-Ukrajna tiltakozó mozgalmait. Akit a győztes náci junta rövidesen kinevezett Dnyepropetrovszk megye kormányzójának. Aki ezen a posztján rövid idő alatt véres kegyetlenséggel tiporta el a helyi tiltakozó mozgalmakat (lásd még: a „Majdan” győzelme: a demokrácia diadala), és teremtett példátlan rémuralmat a fennhatósága alá került területeken. (Bénya – mint a Holocaust túlélőjének utóda…)

Az ATO nevű katonai terrorhadjárat 2014. április közepén – második felében megindult. Hamarosan azonban félbeszakította a Húsvét, az ebből az alkalomból elrendelt fegyverszünet. Bénya azonban már előzőleg – nyilván a különítményeseknek szánt kedvcsinálóként – kitetette tehát ezt a tablót. Önmaga portréjával díszítve épületes felhívását. Még csak azzal sem törődve, hogy, meglátva az ocsmány pofázmányt, a vérlázító felirattal, bármely tisztességes, normális ember zsebében kinyílik a bicska. És, bizony, antiszemita érzelmei támadnak.

„Kedvező ajánlat. 10.000 DOLLÁR A MUSZKÁÉRT”

A tablón az alábbi felirat áll:

„Kedvező ajánlat. 10.000 DOLLÁR A MUSZKÁÉRT”. Ismertek lettek a feltételek is. Eszerint minden egyes, élve elfogott és Dnyepropetrovszkba szállított „muszkáért” tízezer dollár üti az elfogó vagy elfogók markát. A feltétel: a foglyot vagy foglyokat ugyan meg szabad kötözni, bilincselni – ÁM mindenképpen ÉLVE, ÉPSÉGBEN KELL DNYEPROPETROVSZKBA LESZÁLLÍTANI.

Eljött tehát a Húsvét. A munka nélkül maradt különítményesek azonban unatkoztak – és a pénz sem jött (volna) rosszul. Ezért valóságos hajtóvadászat kezdődött. A Húsvét három napja alatt 11 antifasisztát, népfelkelőt fogtak/raboltak el, és hurcoltak Dnyepropetrovszkba. Ahol azután a rendőrkapitányság pincéjében „megdolgozták” őket az arra illetékesek.

Bénya egyik osztaga is értesült a pénzkereseti lehetőségről. Tudták, hogy Szlavjanszk közelében, egy mezőnél, meglehetősen elhagyatott helyen, van egy ellenőrző poszt, ahol négy (akkor még fegyvertelen) népfelkelő őrködik. Könnyű zsákmánynak ígérkeztek… (Azt nem tudták, hogy a látszólag értelmetlen ellenőrző posztot egy, a réten jó mélyre ásott üregben tárolt, már lejárt szavatosságú szovjet fegyverek őrzésére létesítették). Egy bő rajnyi különítményes ezért helikopterre szállt, az illető rétre repült, majd lerohanta az ellenőrző posztot. Megfélemlítendő az ügyeleti szolgálatban lévőket, vadul tüzelni kezdtek. Az egyik népfelkelő elszaladt, egy másik megsebesült. Kettőt azonban sikerült foglyul ejteni. Ám miközben a réten várakozó helikopter felé vonszolták őket, az egyik fogolynak sikerült kitépnie magár őrei kezéből és elfutnia. A másikra azonban pokoli éjszaka várt Dnyepropetrovszkban – addig ütötték-verték, kínozták, míg be nem vallotta: ő, az egyszerű bányász vagy kohász, valójában az orosz titkosszolgálat jól kiképzett diverzánsa. Minek utána az elfogó különítmény megkapta a tízezer dollárját.

Miközben mindez zajlott, Bénya már újabb komiszságon törte a fejét: végleg le kell számolni az Ogyesszában amúgy már hanyatlásnak indult népmozgalommal. Kidolgozta tehát ennek a tervét, meg is előlegezte a költségeket. (A tervbe vett vérengzés gyakorlati kivitelezésére Andrej Parubij, a „Majdan” katonai és elhárító parancsnoka, majd a kérdéses időpontban a kormány nemzetbiztonsági kabinetjének titkára lett kijelölve. A TÖMEGGYILKOS HÓHÉR PARUBIJ JELENLEG AZ UKRÁN PARLAMENT ELNÖKE.)

Miközben 2014. május 2-án a városban a tömeggyilkos pogrom zajlott, Kolomojszkij elmozdíttatta a megyének (egyébként a junta által kinevezett) kormányzóját, és a maga emberét ültette annak a helyére.

Az ok egyszerű: KOLOMOJSZKIJ, a milliárdos oligarcha SZEMET VETETT AZ OGYESSZAI KIKÖTŐRE.

* * *

Nos, hát melyiket szeressem? Mind a kettő közülük milliárdos bankár. Mindketten a népvagyon megdézsmálásán, mások megkárosításán, tönkretételén alapozták meg hatalmas vagyonukat.

TETTÉK EZT NEM AZÉRT, MERT ZSIDÓK. Ugyanezt tette volna bármely más bankár is a helyükben. AZ EMBER JELLEMÉT NEM A NEMZETI-ETNIKAI HOVATARTOZÁSA, HANEM NEVELTETÉSE, ÖNMAGÁNAK A NEVELÉSE HATÁROZZA MEG.

Nincs olyan nép a világon, amelyik csak jókból, vagy csak gazemberekből állna. VONATKOZIK EZ A ZSIDÓKRA IS. Ők sem se nem jobbak, se nem rosszabbak másoknál. Ha egyáltalán felhánytorgatom zsidó mivoltukat, az azért van, mert AZ ÉN ERKÖLCSI ÍTÉLETEM SZERINT, A HOLOCAUST, AUSCHWITZ UTÁN EGYETLEN ZSIDÓNAK SINCS JOGA FASISZTÁNAK LENNI! Vagy ha mégis, akkor vissza a babaruhát! Akkor nekem ne nyávogjanak 70-75-80 évvel ezelőtti dolgokért. MIKÖZBEN SZAVUK SINCS AZ AZÓTA TÖRTÉNTEKHEZ. TÖBBEK KÖZÖTT ZSIDÓK ÉGBEKIÁLTÓ BŰNTETTEIHEZ. A KÖZEL-KELETEN. PALESZTÍNÁBAN. UKRAJNÁBAN, A DONBASSZBAN.

Nekem az „Élet menetei” akkor lesznek (újra) hitelesek, ha a szónokok – a régi ügyek mellett – ott elítélik Porosenkó elnök, Jacenyuk volt miniszterelnök, vagy a vérben gázoló, tömeggyilkos Kolomojszkij oligarcha rémtetteit is. ÉS A ZSIDÓSÁG NEVÉBEN KIÁTKOZZÁK, KITAGADJÁK ŐKET A MAGUK SORAIBÓL! Ahogy tőlünk is azt várják (az elveket tekintve: joggal), hogy tagadjuk ki, szorítsuk ki, lehetetlenítsük el mindazokat, akik embertársaikra törnek.

Most, 2017-ben. És nem 1944–45-ben, ami, akárhogy is van, már 72 éve elmúlt. Akik az óta születtünk (és már nincs tettleges közünk a háborús borzalmakhoz), és akik lassan már szintén „elindulunk hazafelé”.

Ha ránézek e két bankár ábrázatára, nekem nem elsősorban az jut eszembe, hogy zsidók. Hanem hogy két tömeggyilkos, rabló óriáscápa.

Hogy zsidók lennének, arra leginkább csak az emlékeztet engem, hogy HIRSORSOSAIK, HATMILLIÓ ÁRTATLAN ÁLDOZAT EMLÉKÉBE BURKOLÓZVA, TAKARGATJÁK E KÉT SZÖRNYETEG ÉGBEKIÁLTÓ GAZTETTEIT. MAGUK IS CINKOSSÁGOT VÁLLALVA ILY MÓDON EZEKKEL A GAZTETTEKKEL! Márpedig ez, és nem az váltja ki a zsidósággal szembeni ellenszenvet, az antiszemitizmust, hogy elhallgatom a gaztett részeseinek hovatartozását. Az őszinteség, a kérdésben vallott és gyakorolt elvi álláspont, gyakorlat az, ami elejét veheti az antiszemitizmusnak.

Csikós Sándor

Hirdetés
Szólj hozzá

Be kell lépned a hozzászóláshoz Belépés

Leave a Reply

Politika

Putyin: a NATO keleti terjeszkedésére a reakciónk rendkívül negatív lenne

Közzétéve

-

Írta:

Ne hagyjuk, hogy országaink viszonya az amerikai vizsgálatok foglya legyen – mondta a többi között Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fox televíziónak a Donald Trump amerikai elnökkel tartott csúcstalálkozója után, még Helsinkiben adott, az Egyesült Államokban hétfőn elhangzott interjújában.

Az orosz elnök Donald Trumpról, a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt orosz beavatkozásról, a hadászati támadó fegyvereket korlátozó START III. egyezmény meghosszabbításáról, a NATO szerepéről és esetleges bővítéséről is szólt.

Hangsúlyozta: a csúcstalálkozón közölte Donald Trump elnökkel, hogy Moszkva készen áll a 2021-ben lejáró érvényű Start III. egyezmény meghosszabbítására. “Biztosítottam Trump elnököt, hogy Oroszország készen áll az egyezmény kiterjesztésére, meghosszabbítására, de először még néhány specifikus kérdésben egyezségre kell jutnunk, és van még néhány kérdésünk amerikai partnereinkhez” – fogalmazott az orosz elnök.

Hozzátette: Moszkva álláspontja szerint Washington ugyan nem teljes egészében tartja be a szerződést, de ezt szakértőknek kell tisztázniuk.

A NATO Grúzia és Ukrajna irányában történő esetleges bővítését Vlagyimir Putyin rossz néven venné, és nehezményezte, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete a Szovjetunió összeomlása után egyáltalán felvetette a keleti irányú esetleges terjeszkedést.

“A NATO struktúrájának határaink felé történő bővítése közvetlen és azonnali veszélyt jelentene nemzetbiztonságunkra, és a reakciónk rendkívül negatív lenne” – hangsúlyozta.

Az orosz elnök többször  kijavította a riportert

Amikor Chris Wallace, a Fox televízió sztárriportere a Krím félsziget bekebelezéséről faggatta, Putyin pontosított:

Oroszország szerinte a Krímet nem bekebelezte, hanem az ott élők népszavazással döntöttek az Oroszországhoz csatlakozásról. Az orosz elnök kérdés formájában vetette fel, hogy az amerikaiak beavatkoztak Ukrajnában, “puccsnak” minősítve az előző ukrán elnök eltávolítását. “Ki szervezte, támogatta a tüntetéseket a (kijevi) főtéren?” – tette fel a kérdést az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin az interjú során nem egyszer visszakérdezett. Amikor a riporter például arról faggatta, hogy a szíriai Aleppóban és Gútában az orosz bombázásoknak sok civil áldozata is volt, s vajon érzett-e emiatt lelkiismeret-furdalást, Putyin visszakérdezett: és Rakkában, ahol az amerikaiak bombázták az Iszlám Állam nevű terrorszervezet állásait, nem voltak civil áldozatok? Hozzátette: “amikor háború folyik, a legszörnyűbb dolgok is megtörténnek, az áldozatok elkerülhetetlenek, s mindig felmerül a kérdés, ki hibáztatható ezért. Úgy gondolom, a Szíriát destabilizáló terrorista csoportok tehetők felelőssé” – hangsúlyozta Putyin. Kicsit később még azt is hozzátette: sajnálja, hogy a riporter nincs teljesen tisztában a szíriai helyzettel.

A Fox televízió a nemzetközi politikai meghatározó kérdéseinél jóval több teret szentelt Putyin amerikai belpolitikával kapcsolatos álláspontjainak.

Az orosz elnök – a Helsinkiben tartott sajtókonferencián elhangzottakhoz hasonlóan – kategorikusan leszögezte, hogy Oroszország nem avatkozott be a 2016-os amerikai választási folyamatba. Amikor a riporter szembesítette az amerikai hírszerzés adataival, információival, köztük a Demokrata Országos Bizottság (a párt vezető szerve) szervereiről történt adatlopással, az orosz elnök azt mondta: végül is az adatok az igazságot tartalmazták, nem hamis híreket. Az interjú elhangzása utáni kommentárokban a Fox televízió egyik elemzője meg is jegyezte: Vlagyimir Putyin úgy reagált, mintha az oroszok közfeladatot láttak volna el.

Vlagyimir Putyin azt is megerősítette, hogy Moszkvának nincsenek terhelő információi Donald Trumpról. Utalva arra, hogy Trump üzletemberként volt többször is orosz földön, Putyin így fogalmazott: “nem akarom megsérteni Trump urat, talán durván hangozhat, de nem volt számunkra fontos ember, mielőtt bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson”. Hozzátette: Trump “az építőipari bizniszben utazott, szépségversenyeket szervezett és soha senkinek eszébe sem jutott, hogy fontolgatná az indulást az elnöki posztért”. MTI

Tovább olvasom

Politika

Trump: véget ért az Egyesült Államok és Oroszország rossz viszonya

Közzétéve

-

Írta:

Donald Trump amerikai elnök “termékeny párbeszédnek” minősítette a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott hétfői találkozóját a közös sajtótájékoztatón Helsinkiben.

Az amerikai elnök leszögezte: soha nem volt rosszabb az Egyesült Államok és Oroszország viszonya, mint most “De ennek vége. Fél órával ezelőtt ez véget ért” – hangsúlyozta Donald Trump, aki ismételten “konstruktív párbeszédet” emlegetett.

Trump hangoztatta: a diplomácia fontosabb a konfliktusnál és az ellenségeskedésnél.

Tovább olvasom

Foci-vb 2018 Oroszország

Videó: amikor az énekesnő a színpadon tudja meg, hogy gólt lőttek az oroszok

Közzétéve

-

Írta:

Az orosz válogatott drámai negyeddöntőben 2-2-es döntetlent követő tizenegyespárbajban szombaton kiesett ugyan a világbajnokságon, de a futball-láz megállíthatatlan Oroszországban.

A mérkőzéssel egy időben lépett színpadra Polina Gagarina énekesnő, aki végig szurkolta a Szbornaja menetelését. A népszerű előadó fellépése közben lőtt gólt az orosz válogatott, amelyet kivetítőn követtek a helyszínen. Az énekesnő reakciója magáért beszél:

Tovább olvasom

Mi a véleménye?

Melyik vb-dal a nyerő?

Hirdetés

Facebook

Hirdetés

Kövess minket

Hirdetés Töltsd le az Orosz Hírek alkalmazást! Szerezd meg: Google Play
Hirdetés

Népszerű