Írjon nekünk

Két bankár

A megjelenés óta

-

Két utcai tabló, rajta bankárok képeivel. Mindkettő milliárdos, mindkettő zsidó.

MINDKETTŐ BELEÁRTOTTA MAGÁT A POLITIKÁBA. Ám – a liberális felfogás szerint – a képüket nem lett volna szabad kitenni a tablóra. Mert hogy ez alkalmas antiszemita érzelmek keltésére.

Tehát, mondom, beleártották magukat a politikába. MIT IS MOND A TÖRVÉNY A KÖZSZEREPLŐK MAGÁNÉLETÉNEK VÉDELMÉRŐL? A törvény azt mondja ki a közszereplőkről, hogy AZ Ő MAGÁNÉLETÜK, értelemszerűen, NEM ANNYIRA SZENT, MINT A KÖZRENDŰ EMBEREKÉ. Akiknek tilos a fotóit – az ő kifejezett hozzájárulásuk nélkül – közzétenni. Akiknek tilos a személyi adatait – az ő kifejezett hozzájárulásuk nélkül – közzétenni.

A Kijevben regnáló, az egész „művelt világ” által támogatott tömeggyilkos, nyakig véres, háborús bűnös, hóhér banda – annak is a titkosszolgálata – közzétette eddig már legalább százezer állampolgár (ukránok és ukrajnaiak, kelet-ukrajnaiak, oroszok, de egyéb külföldieknek is) a személyi adatait „Mirotvorec” („Béketeremtő”) nevű spicliportálján. Ez csupán – külföldiek esetében – csupán jobb esetben jelenti az Ukrajnából való kitiltásuk felé tett első lépést. Mások esetében ez igazi feljelentés: háttéranyag ahhoz, ha az illető az SZBU-nak nevezett ukrán gestapó karmai közé kerülvén, megfelelő „fizikai megdolgozást” követően az ukrán bíróság elé kerül, amely súlyos ítéletet szab ki rá. Megint mások esetében ez „felhívás táncra”: Olesz Buzina ellenzéki költőt mindjárt másnap, hogy adatait a „Mirotvorec” közzétette, a nyílt utcán lelőtték (a gyilkosokat pedig szabadlábra helyezték).

Ezt a tömeggyilkos rezsimet – sokan mások mellett – az a milliárdos bankár is segítette a hatalomba emelni, aki ábrázatának közzététele nyomán oly jajveszékelés tört ki.

De, rendben. Az ő arcképét politikai ellenfelei – a magyar kormány – tetette ki.

Itt van azonban a másik mákvirág. OCSMÁNY, TENYÉRBE MÁSZÓ ÁBRÁZATÁT Ő MAGA TETTE KI, KÖZSZEMLÉRE. (Amikor még azt hihette, hogy mindörökre övé a világ.)

„Kedvező ajánlat. 10.000 DOLLÁR A MUSZKÁÉRT” Igor Kolomojszkij ukrán milliárdos

Ez az a szörnyeteg, aki esetében a külcsín tökéletesen egybevág a belső tartalommal (noha nem jó, ha embereket kinézetük – és például nemzeti-etnikai hovatartozásuk szerint ítélnek meg).

A zsidó Igor Kolomojszkijról sem tudni, hogy roppant vagyonát mikor kezdte összeszedni (hírek szerint még a szovjet időkben, afféle pitiáner gazdasági bűnözőként).

Miközben mi az egyik év május 15-től a következő év május 9-ig azt halljuk az élet különböző meneteitől, hogy a fasizmus szörnyűségének soha nem szabad megismétlődnie (én is ezt vallom, ezért is küzdök, többek között itt, a világhálón) – egyes zsidók, például Ukrajnában összeadták magukat a fasizmussal.

Összeadta magát a félzsidó Porosenkó bábelnök. Az a bizonyos, aki szerint „a Donbassz gyermekeinek mindörökre a pincében kell majd kuksolniuk, mert ez biztosítja a mi győzelmünket”. Aki a hadsereg főparancsnokaként kiadja a parancsot a békés lakótelepek, óvodák, iskolák, kórházak lövetésére – másfelől pedig politikai ellenfeleinek (többek között Putyin elnöknek is) az elrablására, meggyilkolására.

Félzsidó a „gázhercegnő” Julija Tyimosenkó, aki atombombával lövetné szét az oroszokat.

Echte zsidó Arszenyij Jacenyuk, korábbi miniszterelnök. Ez a nyápic, kákabélű, szigorú professzoros kinézetű kis senkiházi a 90-es években ott harcolt a csecsen terroristák között, ahol – szemtanúk sorának vallomásai szerint – személyesen vett részt fogságba esett orosz katonák megkínzásában, kivégzésében. (Melyik állam katonáinak is köszönhető, elsősorban, hogy kiszabadultak a koncentrációs táborok foglyai?) Majd, immár Ukrajna „miniszterelnökeként” „alacsonyabb rendű fajnak” minősítette a Donbassz lakóit.

HONNAN IS OLYAN ISMERŐS EZ A KIFEJEZÉS: „ALACSONYABB RENDŰ FAJ”, „UNTERMENSCH”, „НЕДОЧЕЛОВЕКИ»? Ja, megvan! A ZSIDÓK ELLEN MEGHOZOTT, HÍRHEDT, 1935-ÖS NÜRNBERGI TÖRVÉNYBŐL.

Az 1942. januári wannsee-i konferencia határozatából („Endlösung”, „végső megoldás” – az európai zsidóság teljes kiirtásának megkezdése. Ami 1942-ben meg is indult. Ugyanabban az évben, amikor Ukrajnában létrehozták a – többek között a zsidók vérében is, már addig is, alaposan megfürdött – un. „Ukrán Felkelő Hadsereget”. Mely nap – október 14 – a félzsidó elnök rendeletére, ma az ukrán fegyveres erők napja. Akinek rendeletére ma Ukrajna nemzeti hősei azok a fasiszták is, akik 1941 szeptemberében több tízezer zsidót mészároltak le a nemrég elfoglalt Kijev külterületén, Bábij Járban. )

De térjünk vissza a mi „Bényánkhoz” (így ismerik Dnyepropetrovszk – hajdan legalábbis – mindenható urát Igor Kolomojszkijt).

Bénya még jóval a puccs előtt alapítói között volt annak a Jobb Szektornak, amelyik mostanra Ukrajna legnagyobb fasiszta ernyőszervezetévé vált. Annak idején a „Majdan” rohamosztagosaiként híresültek el.

Ők voltak az élcsapat, ők rohamozták az első sorokban a „Berkut” nevű készenléti egység rendőreit, dobálták őket kövekkel, petárdákkal, Molotov-koktélokkal és egyéb éghető anyagokkal. Ők ráncigálták ki a rendőr sorfalból azokat, akiket megfoghattak. Egy részüket ott helyben vertek félig, vagy egészen holttá. Másokat a Majdan nevű főtérre hurcoltak, és ott, az őrjöngő tömeg szeme láttára, tették velük ugyanezt. Ők hurcolták a felkelők kínzókamráiba az elfogottakat. Ők verték véresre, kergették szét azon kijevieket, akik nemtetszésüknek próbáltak hangot adni. ÉS AZ Ő ZÁSZLAJUK LETT A HAJDANI „UKRÁN FELKELŐ HADSEREG” VÖRÖS-FEKETE LOBOGÓJA. Amelyik, afféle második nemzeti zászlóként, ott lobog ma mindenütt Ukrajnában, a kék-sárga hivatalossal együtt. (És, bizony, Szigetvári Viktor! Miközben maga Putyin ellen őrjöngött, ukrán vendégszereplői – A „BALOLDALI PÁRT” TÜNTETÉSÉN – OTT LOBOGTATTÁK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS UKRÁN NÁCI SEGÉDCSAPATOK LOBOGÓJÁT! Gratulálok!)

Bemutatom tehát Igor Kolomojszkijt – Bényát –, A FASISZTA JOBB SZEKTOR EGYIK ALAPÍTÓJÁT és (vagyonánál fogva) főszponzorát, SAJÁT DICSEKVÉSE SZERINT: ZSIDÓFASISZTÁT:

Igor Kolomojszkij

Ha tehát ránézek arra a förtelmes ábrázatára ott a tablón (amin egyébként – Schwarz Györggyel ellentétben – „rajta van az egész hitközség”), nem kell képzelegnem. Nem akkor fog bennem feltámadni az antiszemitizmus érzése. Ha visszafogva undoromat és felháborodásomat, rátekintek, már eleve tudom, kit fogok ott látni.

Azt a „zsidófasisztát” fogom látni, aki a saját pénzén – másoktól összeharácsolt milliárdjaiból – FASISZTA KÜLÖNÍTMÉNYES OSZTAGOKAT SZERELT FEL, hogy vérbe fojtsa Kelet- és Dél-Ukrajna tiltakozó mozgalmait. Akit a győztes náci junta rövidesen kinevezett Dnyepropetrovszk megye kormányzójának. Aki ezen a posztján rövid idő alatt véres kegyetlenséggel tiporta el a helyi tiltakozó mozgalmakat (lásd még: a „Majdan” győzelme: a demokrácia diadala), és teremtett példátlan rémuralmat a fennhatósága alá került területeken. (Bénya – mint a Holocaust túlélőjének utóda…)

Az ATO nevű katonai terrorhadjárat 2014. április közepén – második felében megindult. Hamarosan azonban félbeszakította a Húsvét, az ebből az alkalomból elrendelt fegyverszünet. Bénya azonban már előzőleg – nyilván a különítményeseknek szánt kedvcsinálóként – kitetette tehát ezt a tablót. Önmaga portréjával díszítve épületes felhívását. Még csak azzal sem törődve, hogy, meglátva az ocsmány pofázmányt, a vérlázító felirattal, bármely tisztességes, normális ember zsebében kinyílik a bicska. És, bizony, antiszemita érzelmei támadnak.

„Kedvező ajánlat. 10.000 DOLLÁR A MUSZKÁÉRT”

A tablón az alábbi felirat áll:

„Kedvező ajánlat. 10.000 DOLLÁR A MUSZKÁÉRT”. Ismertek lettek a feltételek is. Eszerint minden egyes, élve elfogott és Dnyepropetrovszkba szállított „muszkáért” tízezer dollár üti az elfogó vagy elfogók markát. A feltétel: a foglyot vagy foglyokat ugyan meg szabad kötözni, bilincselni – ÁM mindenképpen ÉLVE, ÉPSÉGBEN KELL DNYEPROPETROVSZKBA LESZÁLLÍTANI.

Eljött tehát a Húsvét. A munka nélkül maradt különítményesek azonban unatkoztak – és a pénz sem jött (volna) rosszul. Ezért valóságos hajtóvadászat kezdődött. A Húsvét három napja alatt 11 antifasisztát, népfelkelőt fogtak/raboltak el, és hurcoltak Dnyepropetrovszkba. Ahol azután a rendőrkapitányság pincéjében „megdolgozták” őket az arra illetékesek.

Bénya egyik osztaga is értesült a pénzkereseti lehetőségről. Tudták, hogy Szlavjanszk közelében, egy mezőnél, meglehetősen elhagyatott helyen, van egy ellenőrző poszt, ahol négy (akkor még fegyvertelen) népfelkelő őrködik. Könnyű zsákmánynak ígérkeztek… (Azt nem tudták, hogy a látszólag értelmetlen ellenőrző posztot egy, a réten jó mélyre ásott üregben tárolt, már lejárt szavatosságú szovjet fegyverek őrzésére létesítették). Egy bő rajnyi különítményes ezért helikopterre szállt, az illető rétre repült, majd lerohanta az ellenőrző posztot. Megfélemlítendő az ügyeleti szolgálatban lévőket, vadul tüzelni kezdtek. Az egyik népfelkelő elszaladt, egy másik megsebesült. Kettőt azonban sikerült foglyul ejteni. Ám miközben a réten várakozó helikopter felé vonszolták őket, az egyik fogolynak sikerült kitépnie magár őrei kezéből és elfutnia. A másikra azonban pokoli éjszaka várt Dnyepropetrovszkban – addig ütötték-verték, kínozták, míg be nem vallotta: ő, az egyszerű bányász vagy kohász, valójában az orosz titkosszolgálat jól kiképzett diverzánsa. Minek utána az elfogó különítmény megkapta a tízezer dollárját.

Miközben mindez zajlott, Bénya már újabb komiszságon törte a fejét: végleg le kell számolni az Ogyesszában amúgy már hanyatlásnak indult népmozgalommal. Kidolgozta tehát ennek a tervét, meg is előlegezte a költségeket. (A tervbe vett vérengzés gyakorlati kivitelezésére Andrej Parubij, a „Majdan” katonai és elhárító parancsnoka, majd a kérdéses időpontban a kormány nemzetbiztonsági kabinetjének titkára lett kijelölve. A TÖMEGGYILKOS HÓHÉR PARUBIJ JELENLEG AZ UKRÁN PARLAMENT ELNÖKE.)

Miközben 2014. május 2-án a városban a tömeggyilkos pogrom zajlott, Kolomojszkij elmozdíttatta a megyének (egyébként a junta által kinevezett) kormányzóját, és a maga emberét ültette annak a helyére.

Az ok egyszerű: KOLOMOJSZKIJ, a milliárdos oligarcha SZEMET VETETT AZ OGYESSZAI KIKÖTŐRE.

* * *

Nos, hát melyiket szeressem? Mind a kettő közülük milliárdos bankár. Mindketten a népvagyon megdézsmálásán, mások megkárosításán, tönkretételén alapozták meg hatalmas vagyonukat.

TETTÉK EZT NEM AZÉRT, MERT ZSIDÓK. Ugyanezt tette volna bármely más bankár is a helyükben. AZ EMBER JELLEMÉT NEM A NEMZETI-ETNIKAI HOVATARTOZÁSA, HANEM NEVELTETÉSE, ÖNMAGÁNAK A NEVELÉSE HATÁROZZA MEG.

Nincs olyan nép a világon, amelyik csak jókból, vagy csak gazemberekből állna. VONATKOZIK EZ A ZSIDÓKRA IS. Ők sem se nem jobbak, se nem rosszabbak másoknál. Ha egyáltalán felhánytorgatom zsidó mivoltukat, az azért van, mert AZ ÉN ERKÖLCSI ÍTÉLETEM SZERINT, A HOLOCAUST, AUSCHWITZ UTÁN EGYETLEN ZSIDÓNAK SINCS JOGA FASISZTÁNAK LENNI! Vagy ha mégis, akkor vissza a babaruhát! Akkor nekem ne nyávogjanak 70-75-80 évvel ezelőtti dolgokért. MIKÖZBEN SZAVUK SINCS AZ AZÓTA TÖRTÉNTEKHEZ. TÖBBEK KÖZÖTT ZSIDÓK ÉGBEKIÁLTÓ BŰNTETTEIHEZ. A KÖZEL-KELETEN. PALESZTÍNÁBAN. UKRAJNÁBAN, A DONBASSZBAN.

Nekem az „Élet menetei” akkor lesznek (újra) hitelesek, ha a szónokok – a régi ügyek mellett – ott elítélik Porosenkó elnök, Jacenyuk volt miniszterelnök, vagy a vérben gázoló, tömeggyilkos Kolomojszkij oligarcha rémtetteit is. ÉS A ZSIDÓSÁG NEVÉBEN KIÁTKOZZÁK, KITAGADJÁK ŐKET A MAGUK SORAIBÓL! Ahogy tőlünk is azt várják (az elveket tekintve: joggal), hogy tagadjuk ki, szorítsuk ki, lehetetlenítsük el mindazokat, akik embertársaikra törnek.

Most, 2017-ben. És nem 1944–45-ben, ami, akárhogy is van, már 72 éve elmúlt. Akik az óta születtünk (és már nincs tettleges közünk a háborús borzalmakhoz), és akik lassan már szintén „elindulunk hazafelé”.

Ha ránézek e két bankár ábrázatára, nekem nem elsősorban az jut eszembe, hogy zsidók. Hanem hogy két tömeggyilkos, rabló óriáscápa.

Hogy zsidók lennének, arra leginkább csak az emlékeztet engem, hogy HIRSORSOSAIK, HATMILLIÓ ÁRTATLAN ÁLDOZAT EMLÉKÉBE BURKOLÓZVA, TAKARGATJÁK E KÉT SZÖRNYETEG ÉGBEKIÁLTÓ GAZTETTEIT. MAGUK IS CINKOSSÁGOT VÁLLALVA ILY MÓDON EZEKKEL A GAZTETTEKKEL! Márpedig ez, és nem az váltja ki a zsidósággal szembeni ellenszenvet, az antiszemitizmust, hogy elhallgatom a gaztett részeseinek hovatartozását. Az őszinteség, a kérdésben vallott és gyakorolt elvi álláspont, gyakorlat az, ami elejét veheti az antiszemitizmusnak.

Csikós Sándor

Hirdetés
loading...
Hozzászólások

Gazdaság

Visszaemelte a befektetői kategóriába Oroszországot a Standard & Poor’s

A megjelenés óta

-

Írta:

Visszaemelte Oroszország államadós-besorolását a befektetésre ajánlott kategóriába pénteken a Standard & Poor’s pénzügyi szolgáltató csoport globális adósminősítésekért felelős részlege (S&P Global Ratings), a nemzetközi szankciókra és a csökkenő nyersanyagárakra adott prudens szakpolitikai válaszintézkedésekkel indokolva a lépést.

A cég péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy a devizában fennálló hosszú és rövid lejáratú orosz szuverén adósságkötelezettségek osztályzatát az eddigi “BB plusz/B”-ről egy fokozattal “BBB mínusz/A-3”-ra javította. A felminősítés nyomán az osztályzat eddigi pozitív kilátása stabilra módosul.

Az S&P Global Ratings pénteki döntése nyomán a nemzetközi intézményi befektetők szempontjából Oroszország ismét befektetésre ajánlott szuverén adósnak számít. A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe annak meghatározásához, hogy egy adott szuverén vagy kereskedelmi adós besorolását befektetésre ajánlottnak tekintik-e vagy sem, és a Fitch Ratings eddig is befektetési kategóriában tartotta nyilván Oroszországot.

A Fitch pénteken megerősítette Oroszországra érvényben tartott, pozitív kilátású “BBB mínusz” osztályzatát.

A három nagy piacvezető hitelminősítő közül már csak a Moody’s Investors Service tartja nyilván az orosz államadósságot nem befektetési ajánlású besorolással.

A Moody’s azonban január végén felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította a hosszú futamidejű orosz államadósság “Ba1” szintű – a befektetési ajánlású kategória alapszintjétől egy fokozattal elmaradó – besorolásának kilátását, szintén azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy az orosz makrogazdasági keretrendszer jól viselte az olajársokkokat és a szankciók hatásait.

Az S&P Global Ratings az orosz devizaadós-osztályzat pénteki javításához fűzött indoklásában kiemelte: a lépés tükrözi az orosz szakpolitikai döntéshozók prudens intézkedéseit, amelyek lehetővé tették az orosz gazdaság alkalmazkodását a csökkenő nyersanyagárakhoz és a nemzetközi szankciókhoz.

A cég szerint a visszafogott költségvetési politika melletti kifejezett kormányzati elkötelezettség és a megerősített költségvetés-politikai keretrendszer mérsékelte a költségvetési elcsúszás középtávú kockázatait, az orosz jegybank intézkedései pedig megőrizték a pénzügyi stabilitást.

A magánszektor hitelellátása növekedésnek indult, és az S&P Global Ratings megítélése szerint ez a monetáris politika transzmissziós funkciójának javulására vall.

A hitelminősítő közölte: várakozása szerint az orosz gazdaság kilábalása a tavaly véget ért recesszióból a 2021-ig terjedő előrejelzési távlatban folyamatos lesz. A cég az idei évre az orosz hazai össztermék (GDP) 1,8 százalékos növekedésével számol, a 2019-2021-es időszakra pedig mérsékelt, 1,7 százalékos éves átlagnövekedést valószínűsít.

Az S&P Global Ratings kiemeli indoklásában azt is, hogy a Világbank által az üzleti tevékenység környezetéről összeállított, 190 országot felsoroló ranglistán Oroszország a néhány évvel ezelőtti 120. helyről mára a 35. helyre került fel.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy az amerikai kormány nem vezetett be újabb érdemi szankciókat Oroszország ellen, és a jelenlegi szankciókat sem szigorította érzékelhető módon.

A cég szerint azonban a jövőbeni esetleges újabb szankciók időzítése és mibenléte az orosz külpolitikai lépésektől és az amerikai belpolitikai vitáktól függ, ezeket viszont nehéz megjósolni.

Az amerikai szankciók nemrégiben végrehajtott törvényi rögzítése további akadályokat emelt a büntetőintézkedések feloldása elé, így az S&P Global Ratings megítélése szerint a szankciók a cég előrejelzési távlatának végéig érvényben maradnak.

A S&P Global Ratings közölte: negatív hitelminősítői lépésekhez vezethetnek az olyan esetleges geopolitikai fejlemények, amelyek miatt érdemben szigorodnának az Oroszország elleni nemzetközi szankciók.

A Fitch Ratings azonban az orosz adósosztályzat ugyancsak pénteken bejelentett megerősítésének indoklásában hangsúlyozta: úgy tűnik, hogy a szankciók szigorításából eredő szuverén kockázatok enyhültek, miután az amerikai pénzügyminisztérium február elején kiadott jelentése az orosz szuverén adósságeszközökre is kiterjedő új szankciók ellen érvelt, tekintettel az ilyen jellegű büntetőintézkedések potenciálisan negatív amerikai és globális piaci hatásaira.

A Fitch is megjegyzi viszont, hogy az amerikai belpolitikai folyamatok, valamint az ukrajnai és a szíriai konfliktusokból eredő geopolitikai kockázatok változatlanul szankciós kockázati források is egyúttal.

A cég szerint mindazonáltal a következetes és hiteles orosz szakpolitikai keretrendszer folytatódó javulása, valamint a költségvetési és a külső védőtartalékok kiépítése mérsékelheti a finanszírozási rugalmasságra és a pénzügyi stabilitásra ható kockázatokat újabb szankciók esetén. MTI

Tovább olvasom

Politika

Putyin: a fejlett hadsereg teremti meg az ország fejlődésének feltételeit

A megjelenés óta

-

Írta:

A fejlett fegyveres erők teremtik meg annak feltételeit, hogy az ország fejlődjön, a világban pedig stabil viszonyok alakuljanak ki – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Kremlben, a haza védelmezőjének napja alkalmából megrendezett kitüntetésátadáson.

“Úgy tűnik, hogy ez mindig így volt, úgy tűnik, hogy ez így normális. De elég, ha a fegyveres erők csak meggyengülnek, olyan problémák jelennek meg, amilyenekre soha nem is gondoltunk, olyan fenyegetések jelennek meg, amilyeneket el sem tudtunk képzelni” – hangoztatta.

Putyin szerint az orosz fegyveres erők “a fejlődés új dinamikáját érték el, olyat, amilyenre Oroszországnak szüksége van”.

Az orosz elnök kifejezte háláját a Szíriában elesett Roman Filipov gárdaőrnagy hozzátartozóinak. Kijelentette, hogy a pilóta olyan hősiességről tett tanúbizonyságot, mint a második világháborúban a breszti erőd, Moszkva és Sztálingrád védői.

Putyin február 6-án az Oroszországi Föderáció Hőse posztumusz címet adományozta Filipov őrnagynak, akinek Szu-25-ös harci repülőgépét az Idlíb tartománybeli feszültségcsökkentő övezet fölött lőtték le a – Dzsebhat as-Sám elnevezés használatára áttért – dzsihadista an-Nuszra Front fegyveresei.

A 33 éves pilóta katapultált, majd a reménytelen túlerővel vívott tűzharcban felrobbantotta magát. A hősi címmel járó aranycsillag kitüntetést az orosz elnök pénteken a Kremlben nyújtotta át a pilóta szüleinek és özvegyének.

A haza védelmezőinek ünnepe Oroszországban félhivatalosan a “férfiak napja”. A Szovjetunióban 1922 óta ünnepelték február 23-án a Vörös Hadsereg és Flotta, majd 1946 óta a szovjet hadsereg napját.

Moszkva belvárosában pénteken a kommunisták nagygyűlést tartottak a Vörös Hadsereg megalapításának 100. évfordulója alkalmából. A párt vezetője, Gennagyij Zjuganov arról beszélt, hogy az országnak az orosz győzelmek “ezeréves nagyszerű történelmére” kell támaszkodnia.

Szavai szerint 25 éves fennállása óta az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja is nagy tettet vitt végbe, mert nem engedte meg, “hogy leszámoljanak a nagyszerű szovjet korszak” történelmével, valamint nem engedte meg “elposványosítani” a Vörös teret és az azon található nekropoliszt, amely 32 szovjet marsall és tábornok nyughelye. MTI

Tovább olvasom

Politika

Oroszország soha nem kérné azt Szerbiától, hogy szakítsa meg a kapcsolatait valakivel

A megjelenés óta

-

Írta:

Oroszország soha nem kérné azt Szerbiától, hogy szakítsa meg a kapcsolatait valakivel – hangsúlyozta szerdán Belgrádban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután megismételte korábbi álláspontját, amely szerint nem jó politikai irányvonalat képvisel Brüsszel, amikor azt kéri Belgrádtól, hogy válasszon a Nyugat és Oroszország között.

Az orosz diplomácia vezetője szerda este érkezett kétnapos látogatásra a nyugat-balkáni országba, ahol megérkezése után azonnal Aleksandar Vucic szerb elnökkel találkozott, majd közösen tartottak sajtótájékoztatót.

Szergej Lavrov kiemelte: Moszkva üdvözli Szerbia európai integrációs törekvéseit, de azt is, hogy jók a kapcsolatai az Eurázsiai Gazdasági Unióval. Mint mondta, azt is pozitívumnak tartják, hogy Brüsszel közvetít a Belgrád és Pristina közötti párbeszédben. Hozzátette azonban, hogy ha a koszovói albánok kérésére az Egyesült Államok is bekapcsolódik a párbeszédbe, akkor Oroszország sem áll majd tétlenül, hanem – ha Szerbia ezt kéri – Belgrád mellé fog állni.

Szerinte a Balkán stabilitásának egyik alappillére az, hogy Szerbia katonailag semleges, és együttműködik az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével (NATO), de a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetével (CSTO) is.

Aleksandar Vucic szerb államfő a sajtótájékoztatón leszögezte: Szerbia az Európai Unió felé halad, de továbbra is arra törekszik, hogy a legjobb kapcsolatokat tartsa fenn Oroszországgal. Bizonyára lesznek, akik más irányt szabnának a szerb külpolitikának, de Belgrád a jövőben is tiszteletben fogja tartani a hagyományosan jó viszonyt Moszkvával.

Szergej Lavrov a hivatalos közlések szerint azért érkezett Belgrádba, mert most van 180 éve annak, hogy Moszkva és Belgrád felvette a diplomáciai kapcsolatokat. Szergej Lavrov Aleksandar Vucic mellett Ana Brnabic miniszterelnökkel és Ivica Dacic külügyminiszterrel is megbeszéléseket folytat csütörtökön. A várakozások szerint a találkozókon Szerbia és Koszovó kapcsolatának rendezéséről, valamint az európai és balkáni helyzet elemzéséről lesz szó.

A tárgyalások témái között felmerül majd a dél-szerbiai Nisben található orosz humanitárius központ státusa is.

Moszkva diplomáciai védettséget kért az intézményben dolgozók számára, ezt a kérést azonban Belgrád eddig nem teljesítette.

Külpolitikai szakértők szerint Szergej Lavrov belgrádi látogatása voltaképpen azt hivatott lemérni, milyen a hangulat Szerbiában azt követően, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban hozta nyilvánosságra nyugat-balkáni bővítési stratégiáját, amelyben Szerbia számára 2025-ös csatlakozási dátumot jelez előre. A stratégiában két fontos elvárás szerepel Szerbiával szemben: rendezni kell a kapcsolatot Koszovóval, és össze kell hangolni Szerbia külpolitikáját az Európai Unió külpolitikájával, ez pedig azt is jelentené, hogy Szerbiának is csatlakoznia kellene az Oroszországgal szembeni szankciókhoz.

“Tudjuk, hogy az EU a csatlakozási fejezetek keretében feltételeket szabott, és ezek között külpolitikára vonatkozó feltételek is szerepelnek, például az Oroszországgal szembeni szankciók vagy Koszovó függetlenségének elismerése” – magyarázta az orosz külügyminiszter. Hozzátette mindazonáltal, hogy az Európai Unió egyre több országa gondolja úgy, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók a szándékukkal ellentétes hatást értek el, ezért – véleménye szerint – “ez a feltétel nem lesz hosszú életű”. MTI

Tovább olvasom
Hirdetés

Mi a véleménye?

Ön szerint Ukrajna visszavonja az oktatási törvényt?

#ukrán oktatási törvény

Hirdetés

Facebook

Hirdetés

Kövess minket

Hirdetés Töltsd le az Orosz Hírek alkalmazást! Szerezd meg: Google Play
Hirdetés

Népszerű