Az USA növelné az Oroszország feltartóztatására szánt költségvetést

0

Az amerikai adminisztráció a Kongresszus elé terjesztette a védelmi minisztérium költségvetésének tervezetét. Ez lényegesen növelni tervezi a „Kezdeményezés az európai biztonság szavatolására” elnevezésű programra fordítandó kiadásokat.

- Hirdetés -

Az amerikai külügyminisztériumban kijelentették: az USA kész szembeszállni Európában az orosz ”agresszióval”

A 2017. október elsejével kezdődő 2018-as költségvetési évre, a Fehér Ház által benyújtott igény alapján, a tervek szerint, 4,8 milliárd dollárt terveznek fordítani – szemben az idei költségvetési évben e célra fordított 3,4 milliárddal.

Washington 2014-ben indította útjára a „Kezdeményezés az európai biztonság szavatolására” (European Reassurance Initiative) elnevezésű programot, válaszul „Oroszország agresszív lépéseire”. (1) A program „az európai szövetségesek biztonságának garantálását” irányozza elő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mind újabb NATO-erőket telepítenek az orosz határ közelében. A program keretében a szövetség mintegy ötezer katonáját, továbbá haditechnikát és felszerelést vonnak össze Európában.

- Hirdetés -

Decemberben Szergej Sojgu honvédelmi miniszter közölte: az orosz határ közelében állomásozó NATO-csapatok létszáma, tíz esztendő alatt, megháromszorozódott – Oroszország nyugati határainál azonban ez a létszám a nyolcszorosára nőtt.

MEGJEGYZÉS

(1) Oroszország 2014-es „agresszív lépésén” az értendő, hogy – közvetett úton – támogatta a Krím népének az Oroszországgal való egyesülés (pontosabban az erről szóló népszavazás kiírásának) érdekében kibontakozó mozgalmát. Az események első évfordulóján adott, 2,5 órás interjújában Putyin elnök elmondta: valóban nyugtalanította őket az az eshetőség, hogy az USA megszerzi a szevasztopoli haditengerészeti támaszpontot. Mérlegelték továbbá a 2014. februári puccs által Ukrajna orosz és orosz ajkú lakosságát fenyegető halálos veszedelmet, illetve a puccsal szemben, a Krímben szinte azonnal kibontakozott népi ellenállást. Az orosz elnök feltárta: titkos közvélemény-kutatást tartottak a félszigeten: támogatná-e a helyi lakosság, hogy Oroszország lépéseket tegyen a Krím visszaszerzése érdekében. E titkos népszavazáson is a megkérdezett krímiek óriási többsége jelezte: nem kívánnak tovább élni a fasiszta, puccsista rezsim uralma alá került Ukrajnában, hanem szeretnének visszatérni Oroszországhoz (amelytől 1954-ben Hruscsov, akkori pártfőtitkár, önkényesen elszakította őket). Putyin (logikusnak tűnően) azzal magyarázta az orosz beavatkozást, hogy biztosítsák a krímiek számára a szabad, fenyegetésektől mentes véleménynyilvánítást.

A szevasztopoli támaszpontról 2042-ig érvényben volt orosz-ukrán államszerződés értelmében Oroszország 25 ezer katonát állomásoztathatott a támaszponton. A kérdéses időben 16 ezer orosz katona tartózkodott ott (az ott állomásozó ukrán csapatok létszáma húszezer volt). És mivel várható volt, hogy Kijevből szélsőséges nacionalista fegyveres különítménye érkeznek a félszigetre, az ottani népmozgalom vérbefojtására, Oroszország háromezer katonát vezényelt a Krímbe (amivel még mindig jóval a szerződésben engedélyezett létszámon belül maradtak). Az „udvarias emberek” nem csináltak semmit – pusztán jelen voltak, vártak és figyeltek. Jelenlétüknek először 2014. február 26-án lett jelentősége. Amikor több ezer szélsőségesen nacionalista ukrán és krími tatár Szimferopolban megostromolni készült a helyi parlamentet, megakadályozandó, hogy az a népszavazás kiírásáról döntsön. Helyi orosz aktivisták hősiesen, puszta kézzel próbálták védeni az épületet. Az erők azonban egyenlőtlenek voltak: az ostromlók már-már áttörték a védők sorfalát, hogy, berontva az épületbe, vérfürdőt rendezzenek a képviselők között. (Az összecsapás 7 halálos áldozatot követelt, több tucat volt a sebesült.) A kritikus pillanatban orosz egységek tűntek fel. PUSZTA MEGJELENÉSÜK ELÉG VOLT AHHOZ, HOGY A TÁMADÓK SZÉTSZALADJANAK. Az autonómia parlamentje pedig másnap megszavazta a népszavazás kiírását. Amire 2014. március 16-án került sor: 95 SZÁZALÉK FÖLÖTTI RÉSZVÉTEL MELLETT A VÁLASZTÓK TÖBB MINT 97 SZÁZALÉKA AZ OROSZORSZÁGBA VALÓ VISSZATÉRÉSRE SZAVAZOTT. A krími tatárok 77 százaléka is erre szavazott!

A forrongás az egész félszigetet magával ragadta. A néptömegek a laktanyákat is körülvették. A népmozgalomra támaszkodva azután megjelentek az orosz csapatok is, amelyek benyomultak a laktanyákba, lefegyverezték a demoralizált, vezetőik által cserbenhagyott katonákat, és háromféle megoldást kínáltak fel nekik: visszatérnek Ukrajnába, leszerelnek – illetve beállnak az orosz hadseregbe. A húszezer ukrán katona közül (túlnyomó többségük krími volt) kilencezren voltak készek beállni az orosz hadseregbe, és immár Oroszországra fölesküdni. Összecsapásra egyedül a Kercs városához közeli Feodoszijában került sor: az ott állomásozó ukrán csapatok a NATO kötelékéhez tartoztak. Rövid tűzharc után azonban ők is megadták magukat, fegyvereiket leadva, szabadon távozhattak.

A körülmények ilyen alakulása egy csapásra szétzúzta az amerikai terveket. Pedig sokak értékelése szerint A KIJEVI PUCCS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ, VÉGREHAJTÁSÁHOZ NYÚJTOTT BŐSÉGES AMERIKAI PÉNZÜGYI ÉS LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS EGYIK FŐ CÉLJA, A SZEVASZTOPOLI OROSZ TÁMASZPONT MEGSZERZÉSE VOLT. Szevasztopol stratégiai jelentősége döntő: aki azt birtokolja, lényegében a Fekete-tenger északi részét (sőt, egészét) ellenőrzése alatt tarthatja. A TÁMASZPONT ELVESZTÉSE PÓTOLHATATLAN VESZTESÉG LETT VOLNA AZ OROSZ HADITENGERÉSZET SZÁMÁRA, amelyet félreeső zugokba szorítottak volna be – MEGAKADÁLYOZVA, HOGY KIJUTHASSON A FÖLDKÖZI-TENGERRE.

Az amerikai lapokban akkoriban már meg is jelent az ottani közbeszerzési hivatal pályázata a támaszpont és környékének átalakítására, az amerikai igények szerint. Elképzelhetjük, milyen őrjítő düh tartja még ma is hatalmában az amerikai vezetést, hogy AZ UTOLSÓ PILLANATBAN EZ A KORONAÉKSZER KICSÚSZOTT A MARKUKBÓL. EZÉRT TOMBOL SZANKCIÓS DÜHÜK, EZÉRT (IS) ESKÜDTEK ÉS ESKÜSZNEK BOSSZÚT OROSZORSZÁG ÉS ANNAK VEZETŐJE ELLEN.

Csikós Sándor – Forrás: Ria Novosztyi hírügynökség

Kövesse a VK.com orosz közösségi hálón: https://vk.com/club147103931

Akár ez is tetszhet