07.14 Az ENSZ-ben ma ünnepelték Andrej Gromiko születésének századik évfordulóját

0

Andrej GromikoAndrej Gromiko a Szovjetunió külügyminisztereként egyike volt az ENSZ alapítóinak. Az ő aláírása is látható az ENSZ alapító nyilatkozatán. Ebből az alkalomból konferenciát tartottak az ENSZ központjában, amelynek témáhja a legendás diplomata és politikus Andrej Gromiko pályája volt.
{loadposition billboard}Eredeti – belorusz – neve Andrej Andrejevics Hramika volt. Egy kis faluban született paraszti családban, a falu ma Belorussziához tartozik. 1932-ben végezte el a Minszki Mezőgazdasági Főiskolát, majd aspiráns lett a főiskolán. 1934-ban mint aspiránst Moszkvába vezényelték, ahol az Össz-szovjet Agrár-közgazdasági Tudományos Kutatóintézetben végzett tudományos munkát. Az intézetben 1936-ban fejezte be az aspirantúrát, disszertációjának megvédése után a közgazdaság-tudományok kandidátusa lett. 1936-ban a Szovjet Tudományos Akadémia Közgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, majd tudományos titkára lett. 1939-ben kinevezték a külügyminisztérium USA osztályának vezetőjévé. Még ugyanabban az évben áthelyezték Washingtonba, ahol a követségen dolgozott, majd 1943-ban, 34 évesen ő lett a Szovjetunió washingtoni nagykövete. 1945-ben elsőként írta alá az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapító okiratát és a Szovjetunió első állandó képviselője lett a nemzetközi szervezetben. 1956-ban kapta meg a doktori fokozatot közgazdaságtanból.
1957-től a Szovjetunió külügyminisztere. 1988-ban ment nyugdíjba és ugyanabban az évben publikálja memoárját, amelyet 1990-ben angolul nyelven is kiadnak.
Diplomataként példátlan háttértudásáért és memóriájáért csodálták, kemény tárgyalópartner volt, aki 28 éven át védte a Szovjetunió érdekeit. Éetműve máig konferenciák és tudományos kutatások témája.

- Hirdetés -

Akár ez is tetszhet