05.24 Kirill és Metód napja

0

Értesülj a legfrissebb hírekről azonnal!

MoszkvaAz apostolokkal azonos tisztelet övezi Oroszországban a szláv testvérpárt Kirillt és Metódot, akik egy kis görög városból, Thesszalonikiből származtak, egy Leo nevű magas rangú hivatalnok gyermekei voltak. A hét testvér közül Metód volt a legidősebb, Konstantin (szerzetesi nevén Kirill) pedig a legfiatalabb. Szent Metód eredetileg katona volt, és egyszer hadjáratot vezetett egy szláv, valószínűleg bolgár fejedelemség ellen. Ott a szláv terület vezetője lett, így tanulta meg a szláv nyelv helyi dialektusát. Metód 10 évig élet ott a szlávok között és kolostort alapított.

- Hirdetés -

 

Szent Kirill más pályát választott, a legjobb konstantinápolyi iskolákban tanult, ott, ahol maga a trónörökös is. Később az egyetem filozófia tanára lett.
Bölcsessége és meggyőző ereje miatt Filozófus Konstantinnak is nevezték. 851-ben az arab fővárosban zajló keresztény-muzulmán hitvitán Konstantin képviselte a keresztény nézőpontot.
863-ban Rasztiszláv morva fejedelem szláv nyelvet beszélő szerzeteseket kért Bizánctól. A két fivért ekkor küldték el arra a misszióra, amely világhírűvé tette a nevüket, amely a cirill abc, a szláv írásbeliség megteremtéséhez, a szláv népek kereszténnyé válásához vezetett.
A szláv nyelvű liturgiának, és a Biblia lefordításának akkoriban nagyon komoly ellenzői voltak. Sokan úgy tartották, hogy a Bibliát csak a három isteni nyelven vagyis héberül, görögül és latinul szabad olvasni, más, nem szakrális nyelvekre fordítani pedig bűn.
867-ben végeztek a munkájukkal, a Biblia fordítása és a szláv nyelvű liturgia megalkotása mellett iskolákat alapítottak, ahol megtanulnak a papok szláv nyelven írni. Konstantin egy nagy port kavaró hitvitában sikeresen megvédte a szláv liturgiát, és II. Adorján pápa végül engedélyezte.
Ezután folytatták a szláv kultúráért és liturgiáért való küzdelmüket, Pannóniában.
Konstantin Rómában szerzetes lett és felvette a Kirill nevet, majd nem sokkal később meghalt.
Metódot Kocel pannóniai fejedelem kérésére püspökké szentelték. Miután Rasztiszlav fejedelem megbukott, a bajor püspök a pápa tudta nélkül börtönbe vetette Metódot. Csak két évek múlva 873-ban VIII. János pápa parancsára bocsátották szabadon.
A „Metód-legenda” szerint Metód találkozott egy magyar királlyal is.
1880-ban vették föl ünnepüket a nyugati keresztény naptárba.

- Hirdetés -

Részletesebb információ Kirill és Metód működéséről a  Harmonet oldalán:
http://www.harmonet.hu/

Keress pénzt

Értesülj a legfrissebb hírekről azonnal!

Ez is érdekelhet